maandag, 11. september 2006 - 16:00

‘Groene brigade’ bewaakt Maasplassengebied

Wessem

Om de leefbaarheid in het gebied Maasplassen te bevorderen wordt een zogenoemde ‘groene brigade’ ingezet. Deze brigade heeft een toezichthoudende taak en levert een belangrijke bijdrage aan de operationele slagvaardigheid van de handhavingscapaciteit in het gebied. De groene brigade bestaat uit zes personen, waarvan er drie door de Provincie Limburg worden benoemd en drie door de Stichting Samenwerkingsverband Maasplassen en de Politie Limburg-Noord.

De brigade wordt vooral in de avond en weekenduren ingezet. Dit kan ook met een surveillanceboot die door de Stichting Maasplassen beschikbaar is gesteld en vandaag te water is gelaten.

De brigade wordt ingezet, omdat er sprake is van diverse vormen van overlast waaronder illegale overnachtingen, het dumpen van afval in natuurgebieden, diefstal uit auto’s, wildstroperij en het gevaarlijk bevaren van de Maasplassen door speedboten en jetski’s. Tot op heden bestond onduidelijkheid waar men met klachten, vragen of signalen terecht kon. Met het instellen van de groene brigade komt er één duidelijk aanspreekpunt, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, waar na een melding klachten snel afgehandeld worden.

De groene brigade is al sinds 8 juli in beperkte maten actief in het gebied. Naar verwachting is de brigade medio oktober volledig inzetbaar.
Provincie:
Tag(s):