maandag, 6. november 2006 - 22:42

‘Judo op School’

Ede

Stichting Budosport Arnhem en de Arnhemse Lourdesschool ontvingen afgelopen vrijdag de Alliantietrofee voor het beste samenwerkingsproject tussen onderwijs en sport in Gelderland en Overijssel. Met hun project ‘Judo op School’ maken de winnaars het mogelijk dat kinderen op hun eigen basisschool judolessen krijgen.

Op deze wijze leveren zij een waardevolle bijdrage aan de samenwerking tussen school & sport en de verbetering van het beweegonderwijs op scholen. ‘Judo op School’ gaat dit schooljaar ook op andere scholen in de regio van start en ook gemeenten, scholen en clubs uit andere delen van het land hebben al interesse getoond.

De Alliantietrofee is een nieuwe prijs die wordt uitgeloofd door de Alliantie School & Sport samen sterker, een samenwerking van de ministeries van OCW, VWS en sportkoepel NOC*NSF. Met deze prijs– die behalve de trofee bestaat uit een bedrag van maar liefst € 5.000,- – wil de Alliantie een stimulans geven aan de samenwerking tussen onderwijs en sport.
Johan Wakkie, directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, lichtte het juryrapport toe en overhandigde de prijzen. Om in aanmerking te komen voor de Alliantietrofee, moeten projecten structureel verankerd zijn binnen de school en sportvereniging, moeten zij de doorstroming van leerlingen naar de sportvereniging stimuleren en moeten zij een waardevolle bijdrage leveren aan de hoofddoelstelling van de Alliantie School & Sport, namelijk dat in 2010 alle leerlingen op 90 procent van alle scholen dagelijks kunnen sporten.

De jury oordeelde dat ‘Judo op School’ aan al deze voorwaarden voldoet. Onder de vlag van ‘Judo op School’ komen professionele judodocenten, mét materiaal en judokleding, naar de scholen toe voor circa vier tot tien judolessen. Behalve de lessen krijgen de kinderen ook een oorkonde of, afhankelijk van het aantal lessen, een examen en een eindtoernooi. Na dit traject mogen de kinderen met korting doorstromen naar de judovereniging.

Het project ‘Judo op School’ draaide vorig schooljaar voor het eerst op de Lourdesschool in Arnhem en alle betrokkenen waren hierover razend enthousiast. Niet verbazingwekkend hebben zich voor dit schooljaar dan ook al vele andere scholen aangemeld. De Judobond Nederland, die dit project net als Sportbedrijf Arnhem ondersteunt, bekijkt momenteel of het project ook landelijk kan worden uitgerold.

Een tweede prijs was er voor het project ‘Huiswerk-ondersteuning’ van Brede School De Sprenkelaar en voetbalvereniging ZVV ’56 uit Apeldoorn. Dit project behelst een gecombineerde aanpak van huiswerkondersteuning en sportieve activiteiten en richt zich op een groep kinderen met een achterstand die thuis weinig ondersteuning krijgt. De huiswerkondersteuning is structureel verankerd binnen de Brede School en heeft al geleid tot een aantoonbare verbetering van schoolresultaten.

De derde prijs ging naar de Sportweek in Neede, een project van alle acht plaatselijke basisscholen en maar liefst twintig plaatselijke sportverenigingen. Zij organiseren gezamenlijk, eenmaal per jaar, een sportweek waarin leerlingen kunnen kennismaken met tal van verschillende sporten. De jury had bijzondere waardering voor het brede draagvlak van dit project.

De feestelijke uitreiking van de Alliantietrofee vond vandaag plaats tijdens de School & Sport Plaza in Ede. Deze School & Sport Plaza voor de provincies Gelderland en Overijssel was de eerste in een reeks van zes regionale bijeenkomsten die op initiatief van de Alliantie School & Sport worden georganiseerd.

Vertegenwoordigers uit het onderwijs, de sport en van gemeenten vernemen tijdens deze bijeenkomsten hoe het onderwijs en de sport invulling kunnen geven aan samenwerking.
Provincie:
Tag(s):