woensdag, 12. juli 2006 - 18:10

‘Nederland op weg om kansen te verzilveren’

Den Haag

De bereidheid om substantieel te investeren in innovatie geeft aan dat Nederland op de goede weg is om daadwerkelijk kansen te verzilveren. Dat schrijft staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) in de derde voortgangsreportage over de Sleutelgebieden-aanpak, “Investeren in Innovatieprogramma’s�, die zij woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De resultaten van de nieuwe aanpak van het innovatiebeleid geven volgens de staatssecretaris reden om samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen de ingeslagen weg voort te zetten.

In de rapportage ligt de nadruk op de vastgestelde en nog in ontwikkeling zijnde (pilot)innovatieprogramma’s. Enkele weken geleden vond de lancering van Point-One plaats, een innovatieprogramma op het gebied van nanoelektronica en embedded systemen. Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en met partners in de regio, zoals Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland .

Het tweede innovatieprogramma wordt in september gelanceerd en richt zich op Food & Nutrition. Verder zitten innovatieprogramma’s op het vlak van watertechnologie en het maritieme cluster in de pijplijn.

In 2005 is EZ een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van innovatie. Dit beleid is mede gebaseerd op de Sleutelgebieden-aanpak van het Innovatieplatform. EZ richt zich met de innovatieprogramma’s op kansrijke gebieden waarin Nederland internationaal kan uitblinken. Innovatieprogramma’s zijn vraaggestuurd en leveren een belangrijke bijdrage aan duurzame economische groei.
Categorie:
Tag(s):