dinsdag, 26. september 2006 - 11:40

“Groep & Kick = Niet goed Snik�

Kampen

Aan dit project werken naast de scholen voor voortgezet onderwijs in Kampen, Politie IJsselland team Kampen, gemeente Kampen en Stadstoezicht Kampen ook het Bureau Halt Regio IJssel Vecht en het Openbaar Ministerie Zwolle mee. Doel van het project is het doorbreken, dan wel beïnvloeden van ‘het groepsgedrag’ van de fietsende schooljeugd, waardoor de overlast, ergernis, de klachten en het onmachtgevoel van weggebruikers en bewoners van de aan de schoolroutes gelegen woningen getracht wordt te verminderen. Dit jaar is de schoolroute uitgebreid. Dus er zal op nog meer plaatsen worden gecontroleerd.

Tijdens het project, worden de overlast veroorzakende fietsers niet bekeurd voor een verkeersovertreding, maar voor overtreding van de Algemene Politie Verordening van de gemeente Kampen. De politie controleert op de uren dat de meeste overlast wordt veroorzaakt, namelijk op schooldagen tussen 08.05 en 08.40 uur en tussen 14.50 en 15.25 uur Er wordt niet gewaarschuwd.

Er is gekozen voor dit bewuste artikel uit de APV, omdat voor een verkeersovertreding alleen een boete kan worden gegeven. Op grond van het artikel in de APV is het mogelijk om het Halt-buro in te schakelen. Daardoor is het mogelijk om ook in opvoedende zin iets te doen. Overtreders krijgen een ‘Halt-bon’ en moeten zich telefonisch melden bij het Halt-buro Zwolle en omstreken. Medewerkers van het Halt-buro zullen met de jongeren in Kampen een alternatieve straf uitvoeren.

Indien een jongere of de ouders niet mee willen werken aan de Halt-procedure, dan wordt er alsnog een proces-verbaal opgemaakt. In overleg met het Openbaar Ministerie zal de verdachte dan worden gedagvaard, wat zal betekenen dat hij of zij zich voor de rechter moet verantwoorden.

Het project “Groep & Kick = Niet goed Snik� start dit jaar op 2 oktober en zal het hele schooljaar duren. Met name in de maanden oktober, november, maart en april, schenkt de politie extra aandacht aan het project.

De cijfers van het fietsproject van het afgelopen schooljaar 2005-2006.

In totaal werden er in het schooljaar 2005/2006 zo'n 45 jongeren doorverwezen

Vrouw : 12
Man : 33
Leeftijd Woonplaats
12 jaar - aantal 8 Genemuiden 14
13 jaar - aantal 7 Grafhorst 2
14 jaar - aantal 18 IJsselmuiden 26
15 jaar - aantal 7 Mastenbroek 1
16 jaar - aantal 5 Staphorst 2
leeftijd gemiddeld 13,9
Provincie:
Tag(s):