vrijdag, 15. december 2006 - 8:49

“Veilig werken/veilig winkelen�

Apeldoorn

In het voorjaar van 2007 organiseert de gemeente Apeldoorn samen met de Federatie van Apeldoornse Ondernemers (FAO), Bedrijvenkring Centrum, Binnenstad Ondernemers Apeldoorn (BOA) de Politie, het MKB en het Bureau Slachtofferhulp de cursus “Veilig werken/veilig winkelen�.

Deze training, gericht op effectief omgaan met winkelcriminaliteit, was eerder een succes. De gemeente pleit voor terugdringing van winkelcriminaliteit en biedt ondernemend Apeldoorn opnieuw de mogelijkheid om deel te nemen aan deze waardevolle training.

Om terugdringing van winkelcriminaliteit te stimuleren en te ondersteunen biedt de gemeente Apeldoorn de detailhandel de training “Veilig werken/veilig winkelen� aan. Het doel is tweeledig: enerzijds het opfrissen en verdiepen van eerder opgedane kennis en vaardigheden en anderzijds biedt het nieuwe medewerkers en/of winkelbedrijven een kans om zich weerbaarder op te stellen. Inhoudelijk biedt de training een pakket aan concrete maatregelen om actief met het onderwerp winkelcriminaliteit om te gaan. De cursus “Veilig werken/veilig winkelen� wordt verzorgd door Fred Stuij, autoriteit op het gebied van criminaliteitspreventie in de dienstverlenende sector.

De training “Veilig werken/veilig winkelen� is gekoppeld aan een security-scan. Bij deelname aan de training ontvangt de deelnemer een korting van 60% en betaalt € 80,-- voor een security-scan. Het laten doen van een security-scan is de enige voorwaarde voor een volledig vrije deelname aan de cursus. Deze winkelscan geeft een actueel beeld van de situatie rondom veiligheid en beveiliging. Invalshoeken zijn de risico’s rondom overvallen, winkeldiefstal, inbraak en brand. Iedere deelnemer ontvangt een rapportage met conclusies en aanbevelingen.
Provincie:
Tag(s):