dinsdag, 5. december 2006 - 14:46

“Vuurwerk? Wat kan er nou fout gaan?�

Enschede

De jaarlijkse vuurwerkcampagne gaat binnenkort weer van start. De slogan voor dit jaar is “Vuurwerk? Wat kan er nou fout gaan?� Evenals voorgaande jaren wordt aan leerlingen van groep 7 in het basisonderwijs en aan leerlingen van de eerste klas in het voortgezet onderwijs voorlichting gegeven over het veilig omgaan met vuurwerk.

Op de basisscholen gebeurt dit door medewerkers van de Politie Twente. Halt Twente neemt de voorlichting op het voortgezet onderwijs voor haar rekening. Onderwerp van de gastlessen is het veilig afsteken en bewaren van vuurwerk.

Een groot aantal scholen heeft zich inmiddels opgegeven voor de gastlessen. Hiermee worden ruim 10.000 Twentse jongeren tussen de 10 en 15 jaar bereikt.

De jaarwisseling nadert weer en de eerste knallen in verband met het ‘uitluiden’ van het oude jaar worden weer gehoord. Helaas heeft de politie de eerste bekeuringen al weer uitgedeeld aan jongeren die het niet kunnen laten te wachten tot de laatste dag van het jaar.

Door de politie wordt opgetreden voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd. Het vuurwerk wordt dan in beslag genomen. Jongeren van 10-18 jaar worden naar Halt doorverwezen. In andere gevallen wordt proces-verbaal opgemaakt.
Provincie:
Tag(s):