vrijdag, 12. mei 2006 - 11:11

Afdekken van voormalige stortplaatsen

Axel

Op 8 juni 2006 brengt gedeputeerde J. Suurmond om 8.00 uur de laatste vracht grond aan op de stortplaats Quaak aan de Hulsterseweg in Axel. Deze handeling is het begin van het afdekken van een aantal voormalige stortplaatsen in Zeeland.

De provincie Zeeland wil in 2006 zo veel mogelijk voormalige stortlocaties afdekken om contactrisico's met afval en/of verontreinigde afdeklagen weg te nemen. Om dit project te financieren heeft het college van Gede-puteerde Staten een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar gesteld.

Er zal zoveel mogelijk worden ingespeeld op het gebruik van vrijkomende grondstromen. Hierdoor kan een win-win situatie ontstaan voor partijen die grond over hebben en op deze wijze worden de kosten voor het afdekken beperkt.
Provincie:
Tag(s):