woensdag, 26. april 2006 - 9:53

Afname van de Zeeuwse bevolking

Middelburg

Volgens econoom W. Derks van de Universiteit van Maastricht zal het nog enkele jaren duren en dan zal de Zeeuwse bevolking afnemen. In het gebied van Zeeuws-Vlaanderen zou er al sprake zijn van deze tendens. De rest van de provincie zal hetzelfde ondergaan, aldus de econoom in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Econoom Derks was dinsdag hoofdspreker tijdens een debat van Scoop, dat ging over het nieuwe omgevingsplan van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten gaan uit van een groei van de beroepsbevolking voor de komende tien jaar, maar volgens Derks mist deze veronderstelling elke wetenschappelijke onderbouwing.

Na de bevolkingsexplosie van de vorige eeuw in Zeeland, moet er rekening worden gehouden met een geleidelijke afname. Erg drastisch is deze krimp van de bevolking niet, maar bestuurders zouden volgens de wetenschapper moeite met het accepteren van dit gegeven hebben

Tijdens het debat bleven zowel gedeputeerde H. van Waveren als wethouder A.de Vries uitgaan van een groei van de bevolking van Zeeland respectievelijk Middelburg.

Bestuurders moeten een soort rouwproces doormaken voordat ze durven erkennen dat krimp van de bevolking een voldongen feit is. De econoom zegt in de PZC dat 'bestuurders altijd hebben geleefd met een groei. Omschakelen is moeilijk. Desondanks is een ander beleid zeer noodzakelijk.'

Drie jaar geleden zou de daling in Zeeuws-Vlaanderen begonnen zijn. De bevolking van Zeeland neemt over vier af. De beroepsbevolking van mensen tussen 15 en 64 jaar, daalt pas in 2007 of het jaar daarop in, aldus Derks. 'En zeker niet pas in 2014 zoals GS stellen in hun omgevingsplan.'

Een krimp van de bevolking betekent dat er waarschijnlijk veel gebouwd moet worden om zo te kunnen voldoen aan de vraag van de vergrijzende bevolking.

De komende jaren zal er rekening gehouden moeten worden met een afname van het woon-werkverkeer. Daarnaast komt er ruimte voor andere economische activiteiten. Welvaart zal niet afnemen maar toenemen, aldus Derks.

Derks verwacht een fikse concurrentieslag tussen de verschillende regio’s. Iedere Gemeente zal proberen bewoners te trekken of zoveel mogelijk vast te houden.

Of Zeeland daarin slaagt, weet hij niet. Hij voorspelde een blijvende krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zullen de gemeenten bij het bouwen van nieuwe wijken rekening moeten gaan houden met kwaliteit.

Kwaliteit bieden op alle terreinen, zowel voor werk als vrije tijd, heeft volgens de econoom een grote kans om bewoners vast te houden en zeker niet onbelangrijk, nieuwe mensen aan te trekken.
Provincie:
Tag(s):