dinsdag, 14. november 2006 - 10:49

Afronding hulpproject spoorwegen Sri Lanka

Utrecht

Minister van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking kreeg maandagmiddag als symbolische afsluiting van de hulpactie ‘Spoormensen helpen Spoormensen’ in Sri Lanka een maquette overhandigd. Kort na de tsunami-ramp van de Kerstdagen in 2004, startten medewerkers en bedrijven uit de spoorsector een hulpactie om hun getroffen collega’s van de Sri Lankese Spoorwegen bij te staan. Een groot deel van de ingezamelde 700.000 euro, werd besteed aan het bouwen van huizen voor getroffen spoorweggezinnen. Dit werd uitgevoerd samen met hulporganisatie Terre des Hommes, die ook een belangrijke financiële bijdrage leverde. Daarnaast werd het geld
aangewend voor het herstel van een fabriek voor betonnen dwarsliggers, de herbouw van een station en om nabestaanden van kostwinners financieel te ondersteunen met een tijdelijk pensioen.

De NS, ProRail, het Spoorwegpensioenfonds en Movares, en hun medewerkers schonken na de tsunami ruim 700.000 euro voor hulp aan de Sri Lankese Spoorwegen en haar medewerkers.

Medewerkers van NS ProjectConsult en NS Concernveiligheid gingen naar Sri Lanka om de behoeften daar te inventariseren en hulpacties op te zetten en te coördineren. Daaruit vloeiden een aantal projecten voort. De belangrijkste daarvan was de bouw van 100 huizen voor spoorweggezinnen wiens huis door de vloedgolf was verwoest.

NS president-directeur Aad Veenman: “De tsunami was natuurlijk een bijzonder aangrijpende gebeurtenis. De kracht van onze sector is, dat wij onze betrokkenheid, kennis en vaardigheden hebben weten te bundelen. Deze hulp was mede mogelijk dankzij de trots die spoormensen voelen voor hun sector en de bereidheid die ze hebben om hun kennis, vrije dagen en salaris te willen inzetten voor hun getroffen collega’s overzee�.
Provincie:
Tag(s):