donderdag, 14. december 2006 - 14:08

Afronding sanering & vervanging riolering

Hulst

Medio oktober 2006 werd gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de bodemsanering van het Houtenkwartier. De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Er wordt enkel nog een kleine hoeveelheid grondwater onttrokken om deze na te zuiveren en te controleren.

Dit gebeurt middels een aantal pompen. In januari 2007 wordt beoordeeld of ook deze werken kunnen worden afgerond. Vervolgens wordt in de maand januari de grond op de betreffende locatie weer aangevuld.

Uit een rioolinspectie is gebleken dat de riolering ter plaatse, welke circa 60 jaar geleden werd aangelegd, niet al te best is. Besloten is om de riolering in het Houtenkwartier, nu dat de bestrating is verwijderd, ook aan te pakken. De rioolwerken worden gestart in de week van 8 januari 2007. Deze werken nemen naar verwachting circa 2 weken in beslag. Uiteraard spelen de weersomstandigheden daarbij een rol.

De nieuwe riolering die wordt aangelegd is een zogenaamd gescheiden stelsel. Daarbij wordt de afvoer van het (vuil) afvalwater en het (schoon) hemelwater gescheiden van elkaar. In dit geval wordt het hemelwater rechtstreeks afgevoerd naar de Binnenvest en het overige naar de rioolwaterzuivering.

Het streven is om het Houtenkwartier begin februari 2007 weer te bestraten. Het gaat daarbij om een tijdelijke verharding. Na de bouw van de appartementen volgt een definitieve herinrichting van het gebied.

Het Houtenkwartier blijft tot dat deze weer tijdelijk is bestraat afgesloten voor het verkeer afgesloten.
Provincie:
Tag(s):