woensdag, 21. juni 2006 - 19:34

Afschaffing MEP-tarief levert al 52 euro op in 2006

Den Haag

Vooruitlopend op de afschaffing van het zogeheten MEP-tarief van 52 Euro met ingang van 2007 wordt in het kader van het koopkrachtbeeld over 2006 een tegemoetkoming gegeven aan afnemers van elektriciteit die beschikken over een eigen aansluiting op een net in de categorie kleinverbruikers.

Dit najaar zullen de netbeheerders in opdracht van minister Brinkhorst van Economische Zaken deze tegemoetkoming verstrekken via een eenmalige uitbetaling van 52 Euro. Klanten zullen over deze uitbetaling tijdig worden geïnformeerd. Om de administratieve lasten te beperken, is gekozen voor een uitbetaling in plaats van een verrekening met de lopende voorschotten.
Categorie:
Tag(s):