dinsdag, 29. augustus 2006 - 10:10

Afschermplicht voor pluimvee

Soest

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft voor heel Nederland per 1 september 2006 de afschermplicht ingesteld. Dit betekent, dat ook hobby- en commercieel pluimvee in de regio niet in contact mag komen met wilde vogels. De afschermplicht is ingesteld omdat de vogeltrek weer op gang komt en daarmee ook het risico van verspreiding van het vogelgriepvirus toeneemt.

Elke pluimveehouder in Nederland is vanaf 1 september 2006 weer verplicht om zijn kippen, ganzen en ander pluimvee, waaronder ook de watervogels, af te schermen.

De Algemene Inspectiedienst zal controleren of de afschermplicht wordt nageleefd. Als onafgeschermd, niet gevaccineerd pluimvee wordt aangetroffen, krijgt de houder een waarschuwing. Zijn de vogels bij de volgende controle nog niet afgeschermd, dan volgt er een geldboete.
Provincie:
Tag(s):