donderdag, 21. december 2006 - 8:54

Afspraken over N254

Provincie Zeeland, Gemeente Goes en de Actiegroep 'Knip N254 Nu' hebben verdere afspraken gemaakt over maatregelen om ongewenst doorgaand verkeer te weren op de N254 tussen Goes en 's-Heer Arendskerke.

In afwachting van de verdubbeling van de Sloeweg en de moge-lijke aansluiting van de Drieweg op de A58 na 2012, wil de Provincie in 2010 het aantal motorvoertuigen bij 's-Heer Arendskerke tot 7100 per etmaal en bij 's-Heer Hendrikskinderen tot 12.500 terugbrengen.

Het effect van deze maatregelen is vergelijkbaar met het effect van de zogenaamde 'zachte knip' bij 's-Heer Arendskerke. De dure 'zachte knip' wordt niet meer aangelegd, omdat er zicht is op een structurele oplossing met de verdubbeling van de Sloeweg.

De vrije rechtsaffer op het kruispunt N254-A/N256 en de enkele afrijstrook vanaf de rotonde Tiendenplein worden in 2007 definitief na een positieve evaluatie van de proef.

Asverspringingen bij de viaducten over N665 en het goederenspoor bij 's-Heer Arendskerke zullen snelheidsremmend werken. Verwacht wordt dat deze maatre-gel ook effectief is tegen het illegale motorcircuit.

Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) plaatst twee rood-lichtsnelheidscamera's op de kruispunten bij 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hen-drikskinderen. Tegelijkertijd krijgen drie verkeerslichten op de N254 de zogenaamde 'wachtstand rood'. Dit betekent dat de lichten op de kruispunten voor alle richtingen op rood staan en alleen als er verkeer aankomt, groen worden. In de richting van 's-Heer Arendskerke komt een tweede fundatie voor een mobiel snelheidsradardisplay.

Met het aanbrengen van dubbele asstrepen op de weg wil de Provincie de verkeersveiligheid vergroten.

De Provincie zal overleggen met leveranciers van data voor routeplanners en navigatiesystemen om het gebruik van de route A58-A256 te stimuleren. Ook zal de Provincie Zeeland Seaports vragen om vrachtwagenchauffeurs vanaf het Sloe of de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen gebruik te maken van de route A58-A256.

Tenslotte laat de Provincie een haalbaarheidsonderzoek doen naar een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in 2008 of 2009 met automatische handhavingscontrole. Eind 2007 en eind 2008 of 2009 wordt er een kentekenonderzoek uitgevoerd om te bekijken of het verbod voor vrachtverkeer nodig is in 2008 of 2009.
Provincie:
Tag(s):