maandag, 13. maart 2006 - 17:35

Afspraken over stookregeling

De Zeeuwse gemeenten hebben afspraken gemaakt over het verbranden van afvalstoffen buiten de daarvoor geijkte inrichtingen. Volgens de wet is het namelijk verboden om, zonder ontheffing van de gemeente, afvalstoffen buiten die inrichtingen te verbranden,

De afspraken zijn gemaakt uit oogpunt van handhaafbaarheid en hebben ondermeer betrekking op het stoken van snoeihout.
Voor het verlenen van ontheffingen worden vier situaties onderscheiden:

* Kamp- en vreugdevuren ter gelegenheid van bijzondere evenementen, feestelijkheden met een algemeen karakter en op locaties waar scoutingactiviteiten plaatsvinden.

* Het verbranden van takken en snoeihout buiten de bebouwde kom, gedurende het snoeiseizoen (de periode 1 januari – 1 mei).

* Het verbranden van slootmaaisel buiten de bebouwde kom, gedurende de periode 1 september – 1 maart.

* Verbranding ingeval van calamiteiten, bij besmettelijke (vrucht)boomziektes en misoogsten, waarbij verbranding het meest aangewezen middel is.

In alle gevallen moet ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente.

Individuele gemeenten kunnen op onderdelen voor het verlenen van een ontheffing een strenger beleid hanteren dan hierboven is beschreven. Informatie daarover is bij de desbetreffende gemeente verkrijgbaar.
Provincie:
Tag(s):