donderdag, 30. november 2006 - 9:56

Aftrap Jong in Zuidwest Friesland

Sneek

Donderdag 30 november vindt de aftrap plaats van het project Jong in Zuidwest-Friesland.

Jong is een samenwerkingsproject tussen 8 gemeenten en heeft als doel de aansluiting tussen preventief jeugdbeleid en provinciaal jeugdzorgbeleid te verbeteren.
Voor de uitvoering van dit project ontvangen de gemeenten een provinciale subsidie van € 224.750, -

Tijdens de aftrapbijeenkomst overhandigt gedeputeerde Piet Bijman een cheque met het genoemde bedrag aan de samenwerkende gemeenten, te weten, Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De wethouders van deze gemeenten zijn aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen.

De opvoeding van kinderen komt steeds vaker “buitenshuis� te liggen. Voorheen werden ouders veelal ondersteund door een sterk sociaal netwerk, tegenwoordig staan ouders er veelal alleen voor. Door de steeds complexere samenleving, kunnen opvoeders de problematiek vaak niet meer aan en kloppen aan voor hulp. Helaas belanden ze dan in een oerwoud van wet- en regelgeving, waar een effectieve, efficiënte en daadkrachtige aanpak ver te zoeken is.

Scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang worden geconfronteerd met ingewikkelde hulpvragen, waar een goed sociale infrastructuur mist. Signalen worden niet snel genoeg opgepakt en niet omgezet in vroegtijdige interventies. Kortom: in de huidige situatie wordt onvoldoende ingespeeld op de problemen die kinderen en ouders ervaren bij het opgroeien en opvoeden.

De 8 gemeenten in Zuidwest-Friesland willen met “Jong� dit probleem aanpakken. Ten eerste door te investeren in informatie en advies. Jongeren, ouders/opvoeders en beroepskrachten uit heel Zuidwest-Friesland kunnen vanaf 30 november voor al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij één van de Delphion loketten in Sneek, Lemmer, Balk en binnenkort ook Bolsward.

Ten tweede door een versterking van de signaleringsnetwerken van waaruit de signalering plaats vindt en van waaruit afspraken worden gemaakt over de coördinatie van zorg en inzet van lokaal hulpaanbod.

Om een en ander in goede banen te leiden drie JIF- (Jong in Friesland) coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren zijn teven de schakel naar de regionale netwerken.

Jong in Zuidwest-Friesland is een uitwerking van het convenant “Aansluiting preventief jeugdbeleid-jeugdzorgbeleid� dat de Friese gemeenten en de provincie Fryslân vorig jaar hebben ondertekend.
Provincie:
Tag(s):