vrijdag, 22. december 2006 - 15:27

Agent die erfenissen verwierf ontslagen

Oisterwijk

De korpsleiding van de politie Midden en West Brabant een 57-jarige medewerker met onmiddellijke ingang geschorst. Tegen de man liep al enkele weken een disciplinair onderzoek, dat nu is afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat de politieambtenaar als privépersoon jarenlang hulp bood aan met name oudere dames in zijn directe leefomgeving. Op deze wijze wist hij meerdere erfenissen en giften te verwerven waarbij zelfs sprake was van een vast patroon in zijn handelen.

contact met deze vrouwen. De zaak kwam aan het rollen toen misdaadverslaggever Peter R. de Vries in zijn televisieprogramma op 30 mei jl. aandacht besteedde aan het onderwerp.

Na dit programma besloot de districtsleiding van Tilburg om het onderzoek tegen de politiemedewerker opnieuw te openen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de politieman bewust informatie over deze kwestie voor zijn leidinggevenden heeft verzwegen.

De korpsleiding is van oordeel dat de politieman zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Zij acht het niet toelaatbaar dat een politieman op een dergelijke actieve wijze erfenissen verwerft, zeker niet wanneer het eerste contact is ontstaan vanuit de politiefunctie. De burger moet onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen op de onkreukbaarheid van de politie en haar medewerkers. Hierbij moet (de schijn van) belangenverstrengeling te allen tijde vermeden worden.

Nu bovendien blijkt dat de politieman bewust informatie heeft achter gehouden is er onvoldoende vertrouwen om de medewerker te handhaven. Hierbij is tevens van belang dat door de handelwijze van de man het korps ernstige imagoschade heeft geleden.

De korpsleiding heeft de man geïnformeerd dat er een ontslagprocedure zal worden gestart.
Provincie:
Tag(s):