woensdag, 20. december 2006 - 21:52

Agrarisch cultuurlandschap onder druk

Assen

In Drenthe en Noord-Brabant wordt in de aanloop naar de verkiezingen van provinciale staten op 7 maart aanstaande nagedacht en gedebatteerd over de toekomst van het agrarisch natuur- en cultuurlandschap. Door middel van een enquête op de website www.mijnboerenland.nl wordt de mening van burgers gepeild over de ontwikkelingen op het platteland. Ook proberen de initiatiefnemers, het Centrum voor Landbouw en Milieu, Kasteel Groeneveld en het ‘Instituut voor Publiek en Politiek’, erachter te komen wat de mensen voor de instandhouding van het agrarisch cultuurlandschap over hebben.

Landbouw en natuur zijn sinds jaar en dag beeldbepalend voor het landschap in Nederland. Nog altijd wordt tweederde van het land gebruikt voor de land- en tuinbouw.

In Drenthe zijn rust en ruimte kernkwaliteiten en hebben de burgers landelijk gezien de meeste vierkante meters groen tot hun beschikking. De verwachting is dat allerlei invloeden het beeld van het landschap de komende jaren veranderen. De landbouw moderniseert en werkt aan schaalvergroting met nieuwe technologie en productieprocessen.

Welke keuzes willen we maken in het spanningsveld van bedrijfsmatig gebruik van het landelijk gebied en de ontwikkeling van de kwaliteiten van natuur- en cultuurlandschap? Vragen, waarover de komende jaren nagedacht zal moeten worden.

Mede op basis van de resultaten van de enquête worden bestuurders van de provincie Drenthe en Noord-Brabant, maatschappelijke organisaties en burgers uitgenodigd begin dit jaar met elkaar in debat te gaan. In Drenthe vindt deze discussie plaats in de tweede helft van februari in het provinciehuis te Assen. Na de discussies in de twee provincies volgt een nationaal slotdebat op Kasteel Groeneveld in Baarn.


DOE MEE AAN DE ENQUÊTE OP WWW.MIJNBOERENLAND.NL
Provincie:
Tag(s):