vrijdag, 15. september 2006 - 13:48

AID gaat strenger controleren

Den Haag

De Algemene Inspectiedienst (AID), gaat vanaf 16 september strenger controleren op de de afschermplicht van pluimvee en watervogels. Dit maakt de dienst vrijdag bekend. Sinds 1 september zijn alle houders van pluimvee en watervogels weer verplicht deze dieren af te schermen.

De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet in heel Nederland toe op de naleving van deze afschermplicht. Deze geldt voor zowel hobbyhouders als professionele pluimveehouders. De afgelopen twee weken heeft de AID bij meer dan 400 hobbyhouders al geconstateerd dat zij hun pluimvee niet of niet goed hebben afgeschermd. Deze houders zijn tot nu toe geïnformeerd over de afschermplicht.

Vanaf zaterdag 16 september zal strenger worden opgetreden wanneer men niet voldoet aan deze verplichting. Dagelijks worden door teams van de AID, door middel van zogenoemde zichtcontroles vanaf de openbare weg gecontroleerd of er nog onafgeschermd pluimvee rondloopt. Is dat het geval, dan zal een dwangsom worden opgelegd.

Daarmee krijgt de hobbyhouder maximaal drie dagen de tijd om zijn dieren alsnog af te schermen. Als na die periode wordt vastgesteld dat hij nog steeds niet voldoet, leidt de dwangsom voor een hobbyhouder tot een boete van 100 euro per dag met een maximum van 400 euro. Professionele pluimveehouders moeten rekening houden met een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 4000 euro.

De controles richten zich de komende periode alleen op pluimvee en niet op de houders van watervogels. De minister heeft aangekondigd de regels voor watervogels aan te passen, omdat bij een deel van de houders praktische problemen spelen bij het afschermen van deze dieren. Na aanpassing van de regels zal de AID ook bij deze houders gaan controleren op de naleving.

De afschermplicht houdt in dat de zijkanten van het dierenverblijf minimaal afgeschermd moet zijn met gaas en de bovenkant met ondoorlatend materiaal. Vogels die gevaccineerd zijn, hoeven vanaf 1 week na de tweede vaccinatie niet meer te worden afgeschermd.

Deze maatregelen moeten voorkomen dat pluimvee en andere vogels in contact komen met wilde vogels. In verschillende landen in de wereld is het vogelgriepvirus permanent aanwezig. Via de trekroutes van wilde vogels staat Europa en ook Nederland in verbinding met deze landen.
Provincie:
Tag(s):