maandag, 20. november 2006 - 15:35

AID neemt 29 ondervoede schapen in beslag

Den Haag

Afgelopen zaterdag heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 29 schapen in beslag genomen op een bedrijf in westelijk Noord-Brabant. De inbeslagname volgde op een reeks controles op het bedrijf na een melding van mogelijke verwaarlozing van de schapen.

De melding van verwaarlozing ontving de AID vorige maand. Controleurs troffen toen vermagerde schapen aan in een weiland waar weinig voedsel voorhanden was. Uit hercontroles bleek dat de situatie in de loop der tijd verslechterde. Dit beeld werd bevestigd door een onafhankelijke dierenarts die op verzoek van de AID ook op het bedrijf is geweest.

De veehouder negeerde de adviezen van zowel de AID als de dierenarts om de situatie voor de schapen te verbeteren. Tevens bleek uit de gegevens van het destructiebedrijf van het laatste half jaar een verhoogde sterfte onder schapen op het bedrijf. Na overleg met de officier van justitie werd afgelopen weekend besloten een deel van de schapen in beslag te nemen. Een ingeschakelde dierenarts selecteerde van de ongeveer 70 schapen 29 dieren die er slecht aan toe waren.

De in beslag genomen dieren zijn naar een opvangadres gebracht waar ze worden verzorgd. De veehouder krijgt een proces-verbaal voor het onthouden van de nodige verzorging aan zijn schapen. De AID blijft toezicht houden op het welzijn van de schapen die nog op het bedrijf aanwezig zijn.
Provincie:
Tag(s):