zondag, 22. januari 2006 - 20:41

AIVD gaat aangifte doen van schending Staatsgeheimen

Leidschendam

De AIVD neemt het hoog op dat opnieuw staatsgeheimen in verkeerde handen zijn gevallen. De AIVD is onmiddellijk een diepgaand intern onderzoek gestart temeer omdat De Telegraaf heeft aangegeven dat de gegevens circuleren in het criminele circuit.

Dit weekend zijn door de Telegraaf artikelen gepubliceerd over gelekte gegevens waarin wordt verwezen naar onderzoek dat in het verleden is gedaan door de AIVD, destijds de BVD, naar bepaalde aspecten van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

De AIVD, zo staat in het persbericht dat zondag is uitgegaan, zal op korte termijn aangifte doen van overtreding van artikel 98 e.v. Wetboek van Strafrecht (schending Staatsgeheimen). De conclusie is dat de in de publicaties vermelde gegevens zijn ontleend aan documenten afkomstig van de AIVD.

Het betreft materiaal van het toenmalige BVD-team Mikado, dat in 1998 en 1999 onderzoek deed naar mogelijke aantasting van de integriteit van de openbare sector, in het bijzonder vanuit de - door de Telegraaf genoemde - groep Robert Mink K. Er is geen enkele aanwijzing dat deze documenten vanuit politie of Openbaar Ministerie zouden zijn gelekt.

Het onderzoek van team Mikado heeft er niet toe geleid dat corrumperende contacten van de door de Telegraaf genoemde groep Robert Mink K. binnen het politieel en/of justitieel apparaat in Nederland zijn vastgesteld. Ook later incidenteel onderzoek van de BVD, dat in 2000 is afgerond, heeft dergelijke contacten niet vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):