dinsdag, 23. mei 2006 - 18:46

Al 174 gele kaarten uitgedeeld op Leropperweg

De aangekondigde controle door de politie op de Leropperweg heeft na twee dagen al 174 gele kaarten opgeleverd. De politie is met controles begonnen na klachten van de bewoners over de verkeersonveiligheid in de woonkern van Lerop.

Met name in de 30-km zone binnen de bebouwde kom blijken automobilisten zich niet te houden aan deze snelheid. Hier werd als hoogste snelheid 69 km/u gemeten. Op de Leropperweg buiten de bebouwde kom waar een snelheidslimiet van 60 km/u geldt, blijken veel automobilisten deze ook niet aan te houden. Een weggebruiker haalde zelfs een snelheid van 104 km/u. Hij kreeg uitleg over het project en de noodzaak ervan. De gele kaart moet hem eraan blijven herinneren dat zijn snelheid ditmaal niet tot een forse boete heeft geleid.

Vanaf woensdag worden er niet meer gewaarschuwd en gaat de politie bonnen uitdelen voor weggebruikers die de snelheidslimiet overschrijden.
Provincie:
Tag(s):