donderdag, 17. augustus 2006 - 16:21

Alarmsysteem voor Abused Women

Venlo

De Politie Limburg-Noord en de Mutsaersstichting hebben vandaag het convenant AWARE ondertekend, waarin is vastgelegd dat zij persoonlijke alarmsystemen beschikbaar stellen voor slachtoffers van huiselijk geweld in Noord- en Midden-Limburg. Het convenant wordt afgesloten voor maximaal drie jaar.

Vijftien persoonlijke alarmsystemen worden beschikbaar gesteld voor mensen in regio Limburg-Noord die bedreigd en/of mishandeld worden door hun ex-partner of door iemand die dat namens de ex-partner doet. Elk alarmsysteem wordt maximaal een half jaar toegekend. Zo kunnen er in een jaar dertig slachtoffers gebruik maken van de alarmsystemen. Voorwaarde is dat de relatie met de persoon die de bedreiging vormt, beëindigd moet zijn.

AWARE staat voor ‘Abused Women’s Active Response Emergency’. AWARE geeft mensen een middel in handen dat meehelpt te voorkomen dat ze weer slachtoffer worden. Ze voelen zich veiliger en hoeven niet (opnieuw) te vluchten. AWARE beschermt het slachtoffer sneller en beter. Het systeem waarschuwt een beveiligingsdienst die vervolgens contact opneemt met de politie.

Om in aanmerking te komen voor AWARE moet het slachtoffer een melding of een aangifte van bedreiging of lichamelijke of geestelijke mishandeling gedaan hebben bij de politie. Daarnaast meldt het slachtoffer zich aan bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Midden-Limburg (0900 - 555 44 45).
Provincie:
Tag(s):