vrijdag, 27. oktober 2006 - 10:22

Alcoholcontroles najaar 2006 van start

Groningen

De Groningse weggebruiker is in het algemeen nuchter. Tenminste, onderzoekscijfers over alcoholmisbruik in het verkeer wijzen dat uit. Het percentage alcomobilisten in onze provincie ligt met 1,5% lager dan het landelijk gemiddelde (3%). Aangezien iedere overtreder er één te veel is, blijft Regiopolitie Groningen streven naar een verdere daling.

Om die reden start donderdag een lange periode van alcoholcontroles. De controles zijn gericht op alcoholgebruik in sportkantines en worden op verschillende plekken in de provincie gehouden. Tijdens de controles zal een promotieteam van Veilig Verkeer Nederland voorlichting geven en Bob-gadgets uitdelen.

In de provincie Groningen wordt relatief weinig met alcohol op aan het verkeer deelgenomen. Het percentage weggebruikers met alcohol achter het stuur was in 2005 in weekendnachten (vrijdag en zaterdag) 1,5% volgens onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat. Landelijk ligt dat cijfer hoger, namelijk rond de 3%. Zowel provinciaal als landelijk zijn de percentages overtreders gedaald. Om de ingezette daling van het aantal overtreders vast te houden is het belangrijk om minstens zo veel controles als voorgaande jaren uit te voeren.

Hoewel het aantal overtreders over het algemeen daalt, blijft het aantal zware overtreders dat met meer dan 1,3‰ wordt betrapt met zo’n 0,6% ongeveer gelijk. De overtreders die minder dan 1,3‰ op hebben, nemen in aantal wel af. Dat betekent dat van het aantal overtreders voor een steeds groter deel bestaat uit zware drinkers. Dit baart zorgen, omdat het een groep zware drinkers betreft, die herhaaldelijk overtredingen begaan. Ook is deze groep naar verhouding vaker betrokken bij ernstige verkeersongevallen.

Regiopolitie Groningen controleert het hele jaar op alcoholgebruik in het verkeer. Dit najaar zijn de controles vooral gericht op sportkantines. De controles krijgen in de winter een vervolg met de winter-Bob-campagne, die is gericht op alcoholgebruik rond de feestdagen.
Provincie:
Tag(s):