donderdag, 20. juli 2006 - 13:32

Alcoholverbod schoolplein R. de Jagerschool

Woerden

Volgens bewoners, schooldirecteur en wijkplatformleden was er op en rondom het schoolplein van de R. de Jagerschool in het Staatsliedenkwartier, sprake van structurele en aanhoudende overlast door jongeren.

Tijdens de zogenaamde Lagerhuisavond (een wijkdiscussie tussen bewoners en jongeren) in april 2006 werd daarom gepleit voor aanvullende maatregelen om deze overlast te bestrijden en zo veel mogelijk te voorkomen.

Dit heeft ertoe geleid dat het schoolplein nu is aangewezen als niet-alcoholgebied. Dit betekent dat er geen alcohol mag worden genuttigd; ook is het verboden aangebroken flesjes of blikjes bij zich te hebben.

Het College van Burgemeester en Wethouders wil een duidelijk ontmoedigingsbeleid voeren als het gaat om het gebruik van alcohol, met name door jongeren, in de publieke ruimte. Dit om overlast te bestrijden, maar ook vanuit het oogpunt van gezondheids- en verslavingszorg. Het college heeft daarom in juni 2005 op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening zogenaamde niet-alcoholgebieden aangewezen. In aanvulling daarop behoort nu ook het schoolplein van de R. de Jagerschool tot deze niet-alcoholgebieden.
Provincie:
Tag(s):