vrijdag, 28. april 2006 - 21:20

Alert op overtredingen Landschapsverordening

Zeeland

Dit jaar zal de provincie Zeeland extra alert zijn op overtredingen van de Landschapsverordening Zeeland 2001 betreffende evenementenborden. Borden, vlaggen en spandoeken waarop evenementen worden aangekondigd, mogen in het buitengebied alleen worden ge-plaatst op de plaats waar het evenement wordt gehouden (het buiten-gebied ligt buiten de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet).

Dit mag maximaal twee weken van te voren. Vervolgens moeten de borden en ander materiaal één week na het evenement weer weg zijn. De borden en spandoeken mogen niet hoger zijn dan 2,50 meter en mogen geen bedrijfsreclame bevatten van bijvoorbeeld sponsors.

Op andere plaatsen buiten het evenement om, zijn borden, vlaggen en spandoeken verboden. Wanneer deze toch worden geplaatst, zal voor de overtreding een procesverbaal worden opgemaakt. Voor het houden van evenementen is over het algemeen een vergunning van de desbetreffende gemeente noodzakelijk.
Provincie:
Tag(s):