vrijdag, 24. november 2006 - 15:04

Alleen bij persoonlijk vervoeren geen accijns

Amsterdam

Reizigers blijven verplicht voor eigen verbruik bestemde accijnsgoederen zoals alcohol en tabak zelf te vervoeren naar hun eigen land. Alleen in dat geval is in het eigen land geen accijns verschuldigd. Dit antwoordt het Europese Hof van Justitie op vragen van de Hoge Raad naar aanleiding van een rechtszaak.

In een geschil tussen het ministerie van Financiën en een Nederlandse belastingplichtige wilde de Hoge Raad uitsluitsel over de ruimte die de accijnsrichtlijn van de Europese Unie biedt. Nederland stelt, in overeenstemming met de accijnsrichtlijn, als voorwaarde dat de accijnsgoederen voor eigen verbruik van de reiziger zijn bestemd en dat die accijnsgoederen door de reiziger persoonlijk worden vervoerd.

De belastingplichtige meende dat een particulier niet alleen voor eigen verbruik, maar ook voor andere particulieren accijnsgoederen mag aankopen in een andere lidstaat en dat het vervoer ook aan derden kan worden uitbesteed. Het Hof stelt in het antwoord dat de particulier in eigen land accijns verschuldigd is als accijnsgoederen door particulieren ‘voor andere particulieren’ zijn aangeschaft. Bovendien, zo stelt het Hof, ‘de goederen in kwestie dienen persoonlijk vervoerd te worden door de particulier die ze heeft aangeschaft’.
Categorie:
Tag(s):