dinsdag, 28. november 2006 - 14:35

Allochtone vrouwen extra gestimuleerd voor vrijwilligerswerk

Den Haag

Allochtone vrouwen in zes gemeenten worden volgend jaar extra gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Dit gebeurt via het project Duizend en één Kracht waarin het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten, migrantenorganisaties en vrijwilligersorganisaties samenwerken. Vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat vrouwen actief worden in de samenleving. Bovendien zitten de vrijwilligersorganisaties te springen om allochtone vrijwilligers.

Duizend en één Kracht gaat in januari van start in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Breda en Nijmegen. Het project sluit aan bij de bestaande activiteiten van vrijwilligersorganisaties en inburgeringstrajecten.

De plaatselijke afdelingen van vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties in de steden gaan vrouwen werven voor vrijwilligerswerk en hen daarbij geleiden. De gemeente en de vrijwilligerscentrale coördineren de verschillende activiteiten. Het ministerie van SZW stelt voor dit project 3,5 miljoen euro beschikbaar voor een periode van drie jaar. In Utrecht heeft vandaag de startbijeenkomst van alle bij de uitvoering betrokken organisaties plaatsgevonden.

Het project komt voort uit de commissie-PaVEM, die de participatie van vrouwen uit etnische minderheden heeft bevorderd. De commissie PaVEM heeft in 2005 afspraken gemaakt met vier grote vrijwilligersorganisaties: het Rode Kruis, Humanitas, Vluchtelingenwerk en ‘t Gilde. Het ministerie heeft na het opheffen van de commissie de uitwerking van de afspraken overgenomen.
Provincie:
Tag(s):