vrijdag, 22. december 2006 - 10:27

Almere gaat grondwater-kwestie Jorritsma onderzoeken

Almere

De gemeenteraad van Almere heeft op 21 december 2006 besloten tot een onderzoek van de feiten rond het ontbreken van de vergunning voor het gebruik van grondwater voor verwarming en koeling van haar woning.

De gemeenteraad heeft op 21 december 2006 kennis genomen van de verklaring van burgemeester Jorritsma en een verklaring van het college naar aanleiding van de publicaties omtrent het ontbreken van de vergunning voor de grondwaterinstallatie in haar woning. De gemeenteraad, het college én de burgemeester hebben behoefte aan een objectivering van alle relevante feiten in deze kwestie, omdat de integriteit van de burgemeester ter discussie is komen te staan.

De gemeenteraad heeft besloten tot het laten verrichten van onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek moet een gevalideerd overzicht opleveren van de relevante feiten en gebeurtenissen, alsmede een overzicht van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheden tot de zaak en het beleid dat van toepassing is.

Het onderzoek levert tevens een overzicht op van de discrepanties tussen deze gevalideerde feiten en gebeurtenissen en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten opzichte van het formeel en feitelijk handelen van betrokken instanties, partijen en personen en hun publieke uitlatingen hierover. Een moreel of politiek oordeel zal niet gevraagd worden, maar wel wordt een opvatting gevraagd over bij welke onderdelen het integriteitvraagstuk aan de orde kan zijn.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de raad onder regie van de plaatsvervangend voorzitter van de raad. De vragen die het college heeft geformuleerd worden meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek dient snel en zorgvuldig te gebeuren en zal uiterlijk eind januari afgerond zijn.
Provincie:
Tag(s):