woensdag, 6. december 2006 - 21:12

Almere streeft naar groei van 4000 banen per jaar

Almere

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft het Economisch Actieplan Almere vastgesteld met daarin nieuwe uitgangspunten voor het economisch beleid. Doelstelling is een florerende economie met een werkgelegenheidsgroei van 4.000 arbeidsplaatsen per jaar.

Afhankelijk van afspraken met het nieuwe kabinet over infrastructuur zal Almere in de komende jaren waarschijnlijk doorgroeien naar 350.000 inwoners. Een enorme uitdaging, niet in de laatste plaats voor de groei van de economie.

Martine Visser, wethouder van Economische Zaken hierover: “Almere verdient een betere balans tussen wonen en werken. Nu werkt slechts 1/3e van de Almeerse beroepsbevolking in Almere. Met een grotere bedrijvigheid kunnen veel meer forenzen straks kiezen voor een baan in hun eigen stad. Bovendien zijn bedrijven goed voor het voorzieningenniveau. Almere wordt er completer door en het draagvlak voor bijvoorbeeld sponsoring wordt versterkt.�

Het Economisch Actieplan gaat uit van de kracht van Almere. De stad heeft een geweldig potentieel. Zo is de ligging van Almere uniek tussen Schiphol, Amsterdam, Utrecht en het toekomstige Lelystad Airport. Bovendien hebben we goede arbeidskrachten, die in de hele Randstad schaars worden. Almere kent ook nog voldoende representatieve en goed ontsloten bedrijventerreinen en kantoren.

Het plan richt zich op de ontwikkeling van kansrijke marktsegmenten, bijvoorbeeld Fashion & Design en ICT. Met het reeds in Almere gevestigde Modecentrum kan Almere meer bedrijven trekken en zich ontwikkelen tot een belangrijke speler in de Nederlandse modebranche. Breedbandaansluiting en de vestiging van Sara in Almere geven alle kansen om interessante bedrijven uit de ICT-branche te verleiden zich hier te vestigen.

Nieuwe accountmanagers gaan vanuit de gemeente actief contacten onderhouden met het bestaande Almeerse bedrijfsleven. Zij zijn er snel bij als een bedrijf plannen heeft voor uitbreiding of fusie, zodat binnen Almere kan worden uitgebreid in plaats van te kiezen voor verhuizen.

Daarnaast kunnen knelpunten in regelgeving en procedures vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost. Voor de vele startende ondernemers die ‘de zolderkamer zijn ontgroeid’ zullen meer vestigingsmogelijkheden komen.

De gemeente beschouwt de lokale ondernemers als zeer belangrijke ambassadeurs voor de stad en wil samen met hen werken aan het imago van Almere.

Na behandeling door de gemeenteraad wordt direct een start gemaakt met de uitvoering van het Economisch Actieplan. In juni 2007 volgt een eerste tussenstand.
Provincie:
Tag(s):