vrijdag, 8. september 2006 - 9:30

Almere wil snel besluit Tweede kamer over A6/A9

Almere

De gemeente Almere heeft afelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamerleden aangedrongen op een snel besluit over de regionale weginfrastructuur van de A6/A9. Volgens het college is voldoende informatie voorhanden om een besluit te nemen en te kiezen tussen de Verbindingsvariant of de Stroomlijnvariant als antwoord op de problematiek rond de bereikbaarheid van de stad.

In het laatste geval is echter de robuustheid van het verkeerssysteem onvoldoende gewaarborgd en is daarom een gelijktijdig beginselbesluit om de IJmeerverbinding aan te leggen noodzakelijk.

De derde variant die in de Noordvleugelbrief wordt genoemd, de ‘Locatiespecifieke variant’, is volgens Almere onvoldoende robuust om de toekomstige mobiliteitsgroei op te vangen en is ook nooit in een overleg met minister Peijs ter sprake geweest.

Het college is blij met een groot deel van de Noordvleugelbrief, die het Kabinet ruim een week geleden aan de Kamer zond: Almere groeit met 60.000 woningen, maar met de nadrukkelijke toevoeging dat de stad een eigen identiteit en bijbehorende grootstedelijke voorzieningen moet krijgen en dat Rijk en regio daarin nauw gaan samenwerken.

Almere wil meewerken aan verdere groei van de stad, maar alleen als er snel duidelijkheid komt over een belangrijke verbetering van de bereikbaarheid. Komt er op korte termijn zo’n Kabinetsbesluit, liefst nog voor de verkiezingen, dan staat Almere klaar om met regio en Rijk goede plannen te ontwikkelen.

Volgens Almere zijn alle betrokkenen gebaat bij duidelijkheid op korte termijn.
Provincie:
Tag(s):