dinsdag, 17. januari 2006 - 13:14

Alternatief gedwongen opsluiting probleemjongeren

Regio

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een bedrag van € 93.361,-- beschikbaar gesteld voor het proefproject Intensief Ambulante Justitiële Jeugdzorg. Met dit project worden jongeren die in een justitiële inrichting verblijven professioneel begeleid in de thuissituatie. Met de extra nazorg moet het terugval percentage van 50 % terug gebracht worden naar 30 %.

Het proefproject, de eerste in Overijssel, wordt uitgevoerd door Stichting Commujon-LSG (Leo Stichting Groep) en de Justitiële Jeugdinrichting De Sprengen in Wapenveld en Zutphen en duurt tot eind 2006.

Jongeren met ernstige gedragsproblemen kunnen door de kinderrechter in een justitiële instelling geplaatst worden wanneer zij tegen zichzelf of de samenleving beschermd moeten worden.

De afgelopen jaaren is meer en meer gebleken dat de kans op terugval in oud gedrag toeneemt wanneer de jongere weer in de thuissituatie verkeerd. Daarom worden belangrijke personen uit de sociale leefomgeving (buurt, school) van de jongere betrokken bij het handhaven van het aangeleerde gewenste gedrag.
Provincie:
Tag(s):