vrijdag, 27. oktober 2006 - 8:52

Alternatief indien brug zeesluis zou worden aangevaren

Terneuzen

Na overleg met rijkswaterstaat is gebleken dat de mogelijkheid voor de afwikkeling van het verkeer over de sluisdeur is onderzocht ten tijde dat de noordelijke brug over de westsluis kapot was. Uit het onderzoek is gebleken dat de constructie van de sluisdeuren niet geschikt is voor het autoverkeer. Dit geldt zowel voor de constructie van de sluisdeuren alsook voor het bewegingsmechanisme van deze deuren.

Een en ander heeft te maken met de extra gewichtsbelasting van het aan te brengen rijdek en van het autoverkeer en tevens met de extra trillingen die het verkeer met zich mee zou brengen. De sluisdeuren kunnen derhalve niet als alternatief dienen voor het afwikkelen van het autoverkeer.

Volledigheidshalve kan worden gemeld dat ter voorkoming van schade de nieuwe bruggen over de westsluis ca. 6 meter zullen worden teruggeplaatst ten opzichte van de huidige brug. Hierdoor wordt de kans op schades als gevolg van aanvaringen aanmerkelijk gereduceerd.
Provincie:
Tag(s):