dinsdag, 27. juni 2006 - 20:45

Ambtenaren leggen massaal eed of belofte af

Hoogeveen

Gemeentesecretaris Henk de Vries heeft dinsdag 27 juni 2006, tijdens de vergadering van het college van B&W van Hoogeveen als eerste ambtenaar de belofte afgelegd. De Vries zal vervolgens in acht bijeenkomsten alle overige Hoogeveense ambtenaren de eed of belofte afnemen. Het gaat in totaal om ruim 400 medewerkers van de gemeente.

Het afleggen van de eed of belofte is het sluitstuk van het integriteitsbeleid. Hierdoor worden medewerkers doordrongen van hun bijzondere positie als ambtenaar. Integriteit is meer dan het simpelweg naleven van regels. Juist waar die regels ontbreken of vaag zijn komt het erop aan om op (moreel) verantwoorde wijze te oordelen en te handelen volgens de waarden en normen van goed ambtenaarschap.

Overheidswerkgevers moeten een integriteitsbeleid voeren, zo staat sinds 1 maart van dit jaar in de Ambtenarenwet. Onderdeel van dat beleid is het opstellen van een gedragscode en het afleggen van de eed of de belofte.

De gemeente Hoogeveen heeft al sinds 1995 een dergelijke gedragscode. De wetswijziging is aangegrepen om de code aan te passen. Het afleggen van de eed of belofte is voor de Hoogeveense ambtenaren wel nieuw.

In de gedragscode worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie, nevenfuncties en andere privé-activiteiten, uitnodigingen voor reizen, congressen, evenementen en diners, belangen van vrienden, familie en ex-collega’s en reageren op niet-integere zaken.
Provincie:
Tag(s):