donderdag, 17. augustus 2006 - 16:47

Ambtenaren minder tevreden naar werk

Den Haag

Uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder 48 duizend ambtenaren blijkt dat het percentage tevreden ambtenaren daalde van 77% in 2003 naar 72% in 2005.

Ook in andere overheidssectoren neemt de tevredenheid af. De daling was bij de waterschappen (-10%), defensie en politie (-9%) het sterkst. Bij de provincies en in het primair onderwijs zijn ambtenaren meer tevreden dan gemiddeld. De tevredenheid over de primaire arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop de organisatie wordt geleid daalde het sterkst.
Categorie:
Tag(s):