vrijdag, 10. november 2006 - 13:32

Amendement tegen VNG-afspraken over Wmo

Eindhoven

Donderdag heeft de Eindhovense wethouder Hans-Martin Don tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een amendement ingediend op de financiële paragraaf van het Manifest van de gemeenten. De gemeenten zijn niet tevreden met de afspraken die de VNG heeft gemaakt met het ministerie van VWS over de financiering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) die per 1 januari wordt ingevoerd. Dit betekent dat de VNG opnieuw met het ministerie van VWS moet onderhandelen. De gemeenten willen dat met het nieuwe kabinet wordt afgesproken dat de eerste vier jaren de uitgaven voor hulp bij het huishouden worden vergoed op declaratiebasis.

Hiervoor moet de eerder gemaakte afspraak met het ministerie worden opgezegd. Het toegezegde budget vanuit het ministerie is absoluut onvoldoende volgens de gemeenten.

“Burgers hoeven niet bang te zijn dat er vanwege geldgebrek geen hulp bij het huishouden geleverd wordt vanaf 1 januari 2007�, aldus wethouder Don. “De zorg voor mensen die dat nodig hebben wordt geregeld. Maar de financiering van de Wmo moet anders en beter. De meerderheid van alle gemeenten in Nederland geeft die boodschap keer op keer duidelijk af. Nu dit amendement is aangenomen zijn de VNG en het ministerie opnieuw aan zet.�

Met het amendement op het VNG Manifest van de gemeenten, hebben de gemeenten opnieuw de financieringsproblematiek rondom de Wmo aan de orde gesteld. Vorige week stuurden zij hierover al een brandbrief aan Den Haag.
Informatie over de brandbrief aan Den Haag en de tekst van het amendement vindt u hieronder.

Brandbrief aan Den Haag
Vorige week, op 1 november, stuurden 31 grote gemeenten (de G27 en de G4) een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer, waarin de bezorgdheid over de invoering van de Wmo werd geuit. De brief bevatte een inventarisatie van de knelpunten die de gemeenten zien. Zo zijn de werkelijke kosten voor de uitvoering van de Wmo zijn twee maal zo hoog als het budget dat zij hiervoor vanuit het Rijk gaan ontvangen, zo stellen de gemeenten. En ook als gevolg van de nog steeds stijgende vraag naar hulp bij het huishouden groeit het te verwachten financiële tekort. Daarnaast geven de G27 en de G4 onder meer aan dat de samenwerking met de zorgkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) niet goed verloopt. Veel gemeenten krijgen de benodigde gegevens te laat en onjuist aangeleverd waardoor een goede voorbereiding op de komst van de Wmo niet mogelijk is. De gemeenten vrezen dat de zorg aan burgers hierdoor in gevaar komt.
De gezamenlijke gemeenten dringen in de brandbrief aan op spoedig overleg met de staatssecretaris van VWS en de Vaste Kamercommissies van de Eerste en de Tweede Kamer.

Tekst van het amendement op de financiële paragraaf van het VNG Manifest van de gemeenten

"Anders dan de VNG overeengekomen is met het Rijk, wordt teruggekomen op de gemaakte financiële afspraken omtrent de Wmo, omdat deze onvoldoende zekerheid bieden aan gemeenten om goed voor hun burgers te zorgen. Met het nieuwe kabinet wordt afgesproken dat de eerste vier jaren de uitgaven voor huishoudelijke verzorging worden vergoed op declaratiebasis. In deze vier jaar wordt door Rijk en gemeenten gezamenlijk een financieel systeem ontwikkeld, dat het gezamenlijke doel (zorgen dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving) stimuleert."
Provincie:
Tag(s):