dinsdag, 23. mei 2006 - 8:57

Amerikanen sluiten militair complex Eygelshoven

Eygelshoven

De Amerikaanse materieelopslagplaats in Eygelshoven wordt per 30 september 2006 gesloten. Dat heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie besloten. Met de sluiting van de POMS-site (Prepositioned Organizational Materiel Storage) in Eygelshoven komt een einde aan de Nederlandse POMS-organisatie die een belangrijke faciliterende functie
heeft vervuld voor de Amerikaanse troepen in Europa.

Op de POMS-site in Eygelshoven werkt burgerpersoneel dat in dienst is van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Het gaat in totaal om 155 personen, die als gevolg van de sluiting hun functie kwijt raken. Op dit personeel is het sociaal beleidskader van Defensie van toepassing.

Verder werken vijftig bewakers in Eygelshoven, die tevens werkzaam zijn op de Amerikaanse garnizoensplaats in Schinnen en op het NAVO Joint Forces Command hoofd-kwartier in Brunssum. Deze functies blijven vooralsnog gehandhaafd.

De sluiting is onderdeel van een algehele herziening van de Amerikaanse materieelopslag in Europa, als gevolg van de vermindering van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa en van strategische overwegingen binnen het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Als gevolg
daarvan zijn de afgelopen jaren de POMS-sites in Ter Apel, Coevorden, Vriezenveen en Brunssum al gesloten.

Momenteel wordt bekeken of er compensatiemaatregelen voor de regio Zuid-Limburg kunnen worden getroffen in de vorm van vervangende werkgelegenheid.
Provincie:
Tag(s):