donderdag, 21. september 2006 - 10:38

Amersfoort doet mee aan landelijk Ramadan Festival 2006

Amersfoort

Ramadan Festival 2006 is een landelijk initiatief dat is opgestart om ontmoeting en dialoog tussen moslims en niet-moslims te stimuleren. Tijdens de Ramadan van 24 september t/m
24 oktober 2006 vinden in dit verband in het gehele land activiteiten plaats. Ook Amersfoort is hierbij betrokken. Het college van B&W trekt 14.500 euro uit om diverse lokale activiteiten te ondersteunen.

Amersfoort wil een stad zijn waarin iedereen zich welkom weet en waarin burgers zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. Om dit te bevorderen worden initiatieven zoals het Ramadan Festival gestimuleerd en ondersteund.

Ramadan Festival 2006 in Amersfoort zal bestaan uit Iftarbijeenkomsten, Hospitality diners, Jongerenactiviteiten en een zogenaamde Reis langs religies. De organisatie is in handen van bureau MEX-it.
Provincie:
Tag(s):