zaterdag, 15. juli 2006 - 13:37

Amersfoort gaat op zoek naar locaties voor opvang dak- en thuislozen

Amersfoort

Amersfoort gaat met de stad praten over locaties voor een hostel voor drugverslaafden, een opvanglocatie voor alcoholverslaafden en ‘containerwoningen’ voor zeer onaangepaste huurders. Deze voorzieningen wil het college van B&W in de komende jaren toevoegen aan het huidige aanbod van opvangvoorzieningen in de stad. Daarnaast wil het college een nieuwe inloop voor dak- en thuislozen realiseren, zodat de huidige opvang aan de Stovestraat kan worden gesloten.

Waar deze nieuwe voorzieningen kunnen komen, is nog niet bekend. Het college stelt nu een procedure voor om de zoektocht naar locaties via participerende inspraak uit te voeren. Na de zomer wordt deze procedure voorgelegd aan de raad.

Gescheiden opvang voor de verschillende groepen onder de daklozen is nodig om de zorg aan daklozen te verbeteren en de overlast die zij veroorzaken te verminderen. Het college wil hiervoor in de komende jaren een aantal aanvullende en gespecialiseerde voorzieningen ontwikkelen die het aanbod van zorg compleet en samenhangend maken. Het college doet voorstellen aan de raad voor de manier waarop de locatiekeuze tot stand moet komen en welke toetsingspunten daarbij moeten worden gehanteerd. De raad zal deze voorstellen na de zomer bespreken.
Provincie:
Tag(s):