woensdag, 2. augustus 2006 - 10:17

Amsterdam economisch Europese topper

Voor de grootste vier Nederlandse steden wordt tot 2010 een jaarlijkse economische groei verwacht tussen de 1,6 en 2,9 procent. Dit blijkt uit berekeningen van het economisch
onderzoeks- en adviesbureau ECORYS. Amsterdam rukt op, terwijl Rotterdam ver achterblijft op de ranglijst van 46 grote Europese steden. De posities op de ranglijst zijn voor de
Nederlandse steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn respectievelijk: 14 (+4), 23 (-3), 29 (+7) en 40 (-7). Net als voorgaande jaren zijn vooral de Oost-Europese
steden Moskou, Warschau, Praag en Boedapest de belangrijkste economische groeiers op de middellange termijn.

Deze cijfers komen uit de recent gepubliceerde studie European Regional Prospects 2006. In deze publicatie zijn de economische groeiverwachtingen voor de periode tot 2010 opgenomen voor steden en regio's in alle 25 EU-landen, evenals in Noorwegen en Zwitserland.

De geraamde jaarlijkse economische groei is voor Amsterdam 2,9 procent; voor Utrecht 2,3 procent; Den Haag scoort 2,1 procent en Rotterdam 1,6 procent. Amsterdam blijft de
Nederlandse steden aan-voeren en doet op Europees niveau goed mee. Utrecht en Den Haag bevinden zich in de Europese middenmoot. Rotterdam daalt ten opzichte van vorig jaar met
7 plaatsen verder in de Europese achter-hoede. Al een aantal jaar doen Amsterdam en Utrecht het in economische termen beter dan Rotterdam en Den Haag. De relatief sterke
groei van Amsterdam is te verklaren uit de internationale oriëntatie op groeiende markten, waaronder de ICT-sector. Ook Utrecht heeft een bredere en modernere econo-mische
structuur gericht op de financiële en zakelijke dienstverlening.

Rotterdam en Den Haag zijn afhankelijker van één specifieke sector: de havensector in Rotterdam en de publieke sector in Den Haag. Voor beide sectoren is de groeiverwachting lager dan voor de financiële en zakelijke dienstverlening, die economisch in de lift zitten. Amsterdam profiteert van haar handelsrelaties op de wereldmarkt. Utrecht heeft een sterke nationale positie in ICT en zakelijke dienstverlening.

De economische groeiverwachting voor Nederland als geheel komt in de periode 2005-2010 uit op gemiddeld 2 procent. Nederland komt daarmee op één lijn te liggen met de
groeiverwachting voor de EU-25. De provincies van de Randstad en Flevoland domineren de nationale economische groei.

De economische toekomstverwachting voor de Oost-Europese steden blijft positief. Verspreid over heel Europa tonen diverse steden economische veerkracht: Dublin, de Scandinavische
steden Helsinki en Stockholm, Athene en ook de Franse steden Lyon en Toulouse. Bij de achterblijvers in Europa zitten opvallend genoeg drie Duitse (Keulen, Berlin en Frankfurt) en twee Italiaanse steden (Bologna en Turijn). Voor de Franse stad Lille wordt de laagste economische groei verwacht.
Categorie:
Tag(s):