maandag, 6. november 2006 - 19:26

Amsterdam gaat over op 'afvalstroom'

Amsterdam

Per 1 januari gaat de gehele gemeente amsterdam over op duurzame energie. Daartoe is vandaag een contract ondertekend tussen de gemeente levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. Uniek aan deze duurzame stroom is het feit dat deze is gemaakt van het eigen afval van de stad.

“Afval is in onze visie geen eindproduct, maar een waardevolle grondstof voor energie� zegt Marc Kapteijn van Afval Energie Bedrijf. “Daarnaast is het ook nog eens duurzamer dan grijze stroom. Op deze manier krijgt de stad iets moois terug voor het afval�.

Met het benutten van afval als grondstof voor energie, wordt een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot bereikt van met 600kg per MWh. Dit is vergelijkbaar met de CO2 uitstoot van ca. 82.500 auto’s per jaar<1>. Hiermee wordt een substantieel deel van het broeikaseffect tegengegaan. Het is dus beter voor het milieu. Het contract dat wordt ondertekend heeft een looptijd van 4 jaar.

De duurzame energie wordt aangewend voor alle gemeentelijke kantoren. Ook Tram en Metro zullen gaan rijden op stroom uit afval. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor de verlichting van alle straatlantaarns, het Barleus het Amsterdams Historisch museum en de Hortus Botanicus.

Afval Energie Bedrijf benut niet alleen het afval van de gemeente. Enkele grote afvalinzamelaars en omliggende gemeenten doen al zaken met het Amsterdamse bedrijf. Voor het benutten van afval als grondstof voor energie bestaat inmiddels ook internationale belangstelling.
Provincie:
Tag(s):