donderdag, 7. december 2006 - 13:47

Amsterdam krijgt 'eigen' taxi

Amsterdam

Het college van B&W en het Amsterdamse Taxiadviesorgaan (TAO) hebben het Programma van Eisen van het keurmerksysteem Amsterdamtaxi vastgesteld. Vanaf juni 2007 zullen de eerste taxi’s met dit keurmerk gaan rijden. De taxi’s krijgen exclusief de beschikking over de standplaats bij het Centraal Station en gereserveerde plekken bij de andere standplaatsen. Dit heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

In het TAO zijn onder meer de gemeente Amsterdam, de Brancheorganisatie Taxi Amsterdam, Kamer van Koophandel en Koninklijk Horeca Nederland vertegenwoordigd. Tjeerd Herrema wethouder Verkeer en Vervoer: “De introductie van de Amsterdamtaxi is een belangrijke stap in de verbetering van de kwaliteit van de Amsterdamse taxi. Het keurmerk staat garant voor een herkenbare en betrouwbare straattaxi. Klanten weten straks beter waar ze aan toe zijn als ze een taxi willen pakken. Ze kunnen van de Amsterdamtaxi een constante kwaliteit en goede service verwachten. De Amsterdamtaxi wordt een belangrijk visitekaartje van de stad.�


Het keurmerksysteem van de Amsterdamtaxi bestaat uit het landelijke TX-keurmerk aangevuld met een aantal specifieke Amsterdamse eisen. Het landelijke keurmerk zorgt voor een vlotte en veilige afwerking van het taxivervoer, waarbij de nadruk ligt op de prestatie van de taxiondernemer op straat (representatief uiterlijk, nette en schone auto, goed gedrag).

De aanvullende Amsterdamse eisen richten zich op de herkenbaarheid voor de klant (vaste kleur in combinatie met daklicht), op de uitstootbeperkingen voor gezonde lucht in de stad en op de kennis en vaardigheden over het gebruik van tram- en busbanen en de stad Amsterdam.

Deelname aan het keurmerk is de verantwoordelijkheid van de taxibranche. De gemeente heeft een ondersteunende en faciliterende rol. Met de branche is afgesproken dat zij er voor zorgt dat er vanaf 4 juni 2007 300 Amsterdamtaxi’s van verschillende ondernemingen operationeel worden. Dit aantal is minimaal nodig om de standplaats bij het Centraal Station voldoende te kunnen bezetten.

Met de Brancheorganisatie Taxi Amsterdam (BOTAM) heeft de gemeente een onafhankelijke gesprekspartner bij het evalueren van het keurmerk. Koninklijk Horeca Nederland afdeling Amsterdam en de Kamer van Koophandel Amsterdam ondersteunen de invoering van het keurmerksysteem van harte en zijn bereid draagvlak te zoeken bij de afnemers: “Een goed taxiproduct draagt immers bij aan het gastvrije karakter van Amsterdam en is daarmee een indirecte stimulans voor de economie.�

De standplaats bij het CS wordt door de gemeente exclusief geschikt gemaakt voor de keurmerktaxi’s. Op de andere standplaatsen worden plekken gereserveerd. Zo wordt het voor bewoners en bezoekers van de stad mogelijk voor verschillende kwaliteitsniveaus te kiezen. De gemeente wil per 1 februari 2008 het keurmerk ook als aanvullende eis introduceren voor de ontheffing van de tram- en busbanen.

Het verkrijgen van het keurmerk voor de Amsterdamtaxi is voor een zelfstandige taxiondernemer een grote investering. Ondernemers zullen enige mate van zekerheid willen dat er met de Amsterdamtaxi omzet kan worden gegenereerd opdat de investering dus echt loont.

Om hierin tegemoet te komen wordt, naast de eigen bijdrage van de ondernemer, een impuls gegeven in de vorm van een subsidie door de gemeente voor de eerste 300 taxiondernemers die zich aan de Amsterdamtaxi committeren. In totaal wordt er van uitgegaan dat er in Amsterdam op termijn plaats is voor ongeveer 1800 Amsterdamtaxi’s die naar verwachting gefaseerd op de markt verschijnen.

Het nu vastgestelde Programma van Eisen (PvE) is een uitwerking van de resultaten van een expertmeeting in februari dit jaar. Er wordt nu gewerkt aan een concreet uitvoeringsprogramma dat door de gemeente en de branche wordt opgesteld.

Behandeling in de raadscommissie is op 6 december en in de gemeenteraad op 20 december.
Provincie:
Tag(s):