woensdag, 2. augustus 2006 - 10:29

Amsterdam Noord beschermt zijn konijnen

Amsterdam

Bij de afslag van de Nieuwe Leeuwarderweg ter hoogte van de IJdoornlaan komen veel konijnen voor. Op deze plek en elders langs de Nieuwe Leeuwarderweg wordt momenteel volop gewerkt aan de Noordzuidlijn. In de nabije toekomst wordt hier gewerkt aan het Centrum Amsterdam-Noord en het Noorderpark.

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het rapport 'Konijnen in Noord'. In dit rapport geven deskundigen adviezen hoe de konijnen bij het werk aan de Noordzuidlijn in dit gebied het beste beschermd kunnen worden.

Het advies geeft aan hoe bij de uitvoering van het werk rekening gehouden kan worden met de leefwijze van het konijn. Hiermee wordt voorkomen dat bij de graafwerkzaamheden de konijnen in hun hol worden opgesloten. Er zal in de toekomst in Amsterdam-Noord voldoende leefruimte overblijven voor het konijn. Zo zijn er voldoende plekken om holen te graven, gras te eten en te schuilen tegen natuurlijke vijanden zoals de hond en de vos.

Extra aandacht voor het konijn is nodig, omdat het het slecht gaat met het konijn in Nederland.
Provincie:
Tag(s):