woensdag, 21. juni 2006 - 15:52

Amsterdam sluit meerdere bordelen

Amsterdam

De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam-Centrum zijn dit voorjaar gestart met een uitgebreide screening van de prostitutiebranche. De Wet Bibob (Bevordering van de integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur), die deze screening mogelijk maakt, gaat op korte termijn intensiever in het Wallengebied worden toegepast, te beginnen met de prostitutie-branche. Tot nu toe gebeurde dat alleen bij het indienen van (nieuwe) aanvragen.

Deze intensievere screening heeft tot gevolg dat ook doorlopende vergunningen worden getoetst. Amsterdam wil hiermee de invloed van criminaliteit op de Wallen terugdringen.

Inmiddels zijn door het stadsdeel Amsterdam-Centrum in 2005 en 2006 795 vergunningsaanvragen (horeca, speelautomaten, seksinrichtingen/prostitutie) gescreend. Op basis van de screening zijn in deze periode tot nu toe 23 aanvragen geweigerd. Verder is door het stadsdeel een begin gemaakt met de screening van bouwaanvragen. Er zijn inmiddels 2 bouwaanvragen geweigerd.

Het landelijk Bureau Bibob heeft onlangs op verzoek van Amsterdam adviezen uitgebracht over een aantal aanvragen voor prostitutievergunningen op de Wallen. Deze adviezen zijn negatief waardoor 37 vergunningen (waarvan 2 in Oud-Zuid) op grond van de Wet Bibob geweigerd of ingetrokken kunnen gaan worden. Het overgrote deel heeft betrekking op prostitutiebedrijven. Concreet houdt dit in dat betrokkenen hun zaak niet kunnen voortzetten. Amsterdam zal in samenwerking met het landelijk Bureau Bibob, het OM en de politie bij nieuwe aanvragen en bij verkoop van deze zaken de nieuwe exploitanten/eigenaren opnieuw screenen om te voorkomen dat er schijnconstructies worden gemaakt.

De betrokken exploitanten zijn inmiddels op de hoogte gebracht en hebben de mogelijkheid om te reageren op het voornemen van de gemeente. Als deze reactie niet leidt tot een inhoudelijk ander inzicht, zullen betrokkenen in het najaar van de gemeente een besluit tot sluiting ontvangen. Betrokkenen kunnen dit besluit juridisch aanvechten. Deze juridische procedures hebben, tenzij de rechter anders beslist, geen opschortende werking en de bedrijven zullen in dat geval hangende de procedure dicht moeten.
Provincie:
Tag(s):