vrijdag, 20. januari 2006 - 21:45

Amsterdam wil verdere verlaging ziekteverzuim

Amsterdam

Het college van B&W heeft besloten om de doelstelling voor het ziekteverzuim van de gemeentelijke diensten omlaag te brengen. Deze doelstelling daalt van 5,3% naar 4,5%, en moet in 2008 gerealiseerd zijn. Deze zogeheten Verbaannorm geldt voor alle gemeentelijke diensten, behalve voor het GVB.

De Verbaannorm is de basis voor het Amsterdamse verzuimbeleid. Het is een richtlijn voor het minimum haalbare verzuimniveau. De norm is een organisatiebrede ziekteverzuimdoelstelling die rekening houdt met de leeftijd en het opleidingsniveau van de medewerkers.

Het Amsterdamse beleid om het ziekteverzuim omlaag te brengen is de laatste jaren succesvol en laat een consequent dalende tendens zien. In 2000 kampte de gemeente Amsterdam met een verzuimpercentage van 9,2, in 2001 was het verzuim 8%, in 2003 7%, en in 2004 6,7%. Het definitieve cijfer van 2005 is pas bekend bij het vaststellen van de jaarrekening, maar waarschijnlijk laat het cijfer voor de diensten een verder dalende trend zien. Het jaarplan 2006 van de gemeente Amsterdam zet deze ambitie voort met een streefcijfer van 5,8%.
Provincie:
Tag(s):