maandag, 2. oktober 2006 - 10:17

Amsterdammers lijden aan stemming- of angststoornis

Amsterdam

Eén op de vier Amsterdammers heeft ooit in zijn leven een stemmingsstoornis of een angststoornis doorgemaakt; één op de vijftien Amsterdammers lijdt hier op dit moment aan. Beide stoornissen komen het meest voor bij Turkse Amsterdammers, gevolgd door Marokkaanse Amsterdammers.

Bij Nederlandse en Surinaamse/Antilliaanse Amsterdammers komen deze stoornissen het minst voor. Daarnaast komen angst en depressie het meest voor bij mensen tussen de 45-64 jaar. De grootste risicogroepen voor deze stoornissen lijken Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen.

Zo blijkt uit een onderzoek naar het psychosociale welbevinden van de Amsterdammers dat de GGD Amsterdam, in samenwerking met drie GGZ-instellingen, in 2005 heeft uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):