woensdag, 7. juni 2006 - 22:57

Amsterdamse 'patsers' aangepakt

Amsterdam

Politie en openbaar ministerie in de regio Amsterdam-Amstelland hebben de strijd aangebonden met criminelen en hun onverklaarbaar vermogen. Tot nu toe werden 21 verdachten gearresteerd en 33 dure auto's, acht motoren, vijf miljoen euro cash, sieraden, banktegoeden ter waarde van tienduizenden euro's en audio-/videoapparatuur ter waarde van 150.000 euro geconfisqueerd.

Onder leiding van een officier van justitie van het parket Amsterdam heeft het Bureau Financiële Economische Recherche (BFER) sinds maart 2005 een nieuwe methode ontwikkeld om criminelen te raken waar het pijn doet, namelijk in de portemonnee. Niet zozeer het criminele feit waarmee het vermogen is vergaard, maar de vaak grote sommen (cash) geld, luxe goederen en exorbitante levensstijl van deze personen staan centraal. Dit bezit en de getoonde leefstijl staan vaak in geen verhouding tot het meestal bescheiden legale inkomen van betrokkenen.

Bijzonder aan deze onderzoeken is de financiële bril waarmee het Amsterdamse OM en de Amstellandse politie naar dergelijke praktijken kijken. Als basis dient de verdenking van witwaspraktijken. Daarbij staat centraal, het voorhanden hebben van een voorwerp dat is gefinancierd met geld afkomstig van misdaad. De methode is speciaal ontwikkeld om het afnemen van crimineel vermogen makkelijker te maken. Verbeurdverklaring van de met onverklaarbaar vermogen verworven goederen is het doel.

De start van een onderzoek vindt vaak plaats op basis van lopende- of oude onderzoeken. Ook het vermoeden van onverklaarbaar vermogen kan een aanleiding zijn voor nader financieel onderzoek. Betrokkenen hebben meestal lak aan alle regels en pronken vaak opzichtig met hun vermogen. Het is de bedoeling deze mensen van hun criminele welvaart te ontdoen en hun (negatieve) aantrekkingskracht op anderen te doen stoppen. Tijdens het onderzoek worden alle systemen geraadpleegd en wordt contact opgenomen met de Sociale Dienst en de Belastingdienst om eventuele legale inkomstenbronnen te achterhalen.

De rechtbank volgde al in een aantal zaken de visie van het Openbaar Ministerie en de politie in Amsterdam om het witwasartikel te gebruiken bij het afnemen van crimineel vermogen. Het OM verwacht de komende tijd meer van deze zaken bij de rechtbank aan te brengen.

Als onverklaarbaar vermogen uit vermoedelijk criminele bron wordt aangetroffen, vervolgd het OM de verdachte op grond van de witwasbepalingen.

Op dit moment wordt de kennis van de rechercheurs van BFER aan alle politiemensen van het korps Amsterdam-Amstelland overgedragen. Met deze kennis kan iedere politieambtenaar via deze methode overgaan tot het afnemen van onverklaarbaar vermogen. Daarna zal deze werkwijze worden gedeeld met de andere politiekorpsen in Nederland.
Provincie:
Tag(s):