vrijdag, 14. juli 2006 - 12:14

Amsterdamse Theater Academie verkoopt knollen voor citroenen

Maastricht/Roermond

De Toneelacademie Maastricht, onderdeel van de Hogeschool Zuyd, heeft met verbazing kennis genomen van de bericht-geving over de vestiging van een dependance van de Amsterdamse Theater Academie in Roermond met de mededeling dat het een 2e HBO-theateropleiding in Limburg betreft.

Met nadruk wil de Hogeschool Zuyd aangeven dat ten onrechte gesproken wordt over een HBO-opleiding. Zoals er zoveel in Nederland zijn is dit een particuliere opleiding die niet rijkserkend is en niet de status bezit van een bekostigde HBO-opleiding. Om de status van rijkserkende en bekostigde HBO-theateropleiding te verwerven dient men geaccrediteerd te zijn door de NVAO (De Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie).

De Toneelacademie Maastricht betreurt het dat deze particuliere opleiding door onjuiste informatie te verstrekken, potentiële studenten op het verkeerde been zet en de indruk wekt dat men na hun opleiding een erkend bachelor getuigschrift ontvangt.
Provincie:
Tag(s):