donderdag, 9. november 2006 - 21:01

An inconvenient truth

Vlissingen

“De mensheid leeft op een tijdbom. Als de grote meerderheid van de wetenschappers gelijk heeft, rest ons slechts tien jaar om te voorkomen dat de aarde in de ban komt van een golf aan extreme weersomstandigheden met overstromingen, droogte, epidemieën en dodelijke hittegolven.

Een catastrofe die we zelf veroorzaken. Al Gore, vice-president onder Clinton, vecht al jarenlang voor een beter milieu. In plaats van te wanhopen, roept hij de mensheid op om de strijd tegen het broeikaseffect aan te gaan.

De documentaire 'An Inconvenient Truth' van Davis Guggenheim is geen desperaat relaas, maar brengt met scherpzinnigheid, intelligentie en hoop het overtuigende betoog van Al Gore dat we het broeikaseffect niet langer als een politieke kwestie kunnen zien. Het is daarentegen de grootste bedreiging die ons bestaan op aarde ooit heeft gekend.

Toch is er volgens Gore nog tijd om er iets tegen te doen. Naast zijn oproep tot daadkracht is 'An Inconvenient Truth' tevens een portret van Al Gore zelf en diens levensloop van student, tot jonge senator, tot de man die bijna president van Amerika werd.�

Dankzij de medewerking van bioscoop Cinecity kan de fractie van GroenLinks u uitnodigen voor een voorstelling van deze film, op donderdag 14 december 2006, om 16.00 uur.

Voor deze voorstelling worden uitgenodigd:
- college-, raads- en commissieleden van de gemeente Vlissingen
- directies en geïnteresseerde docenten van het voortgezet onderwijs, ROC en Hogeschool Zeeland
- kaderleden van GroenLinks

GroenLinks hoopt dat met deze film de discussie over dit onderwerp op gang komt. Cinecity is bereid om in het voorjaar van 2007 deze film tegen sterk gereduceerd tarief te vertonen voor alle Vlissingse (en andere Zeeuwse) scholieren. Hierover ontvangt u nog nader bericht.

U kunt zich opgeven voor de voorstelling op 14 december, via: griffie@vlissingen.nl
Er zijn tweehonderd plaatsen beschikbaar. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Provincie:
Tag(s):