dinsdag, 9. mei 2006 - 10:32

ANBO tegen AOW-plannen Wouter Bos

Den Haag

'We willen absoluut actief deelnemen aan het vergrijzingsdebat. Dat betekent zeker niet dat we instemmen met de plannen van PvdA-leider Wouter Bos: Bos wil ouderen premie voor hun AOW laten betalen. Belangen behartigen is ons werk en dat betekent dat we geen enkele discussie uit de weg gaan. Maar 65-plussers via premieheffing laten meebetalen aan hun eigen AOW is absoluut een brug te ver'. Aldus de ANBO voor 50-plussers, die daarmee reageert op berichten in de pers.

Ouderenbond ANBO reageerde eind vorige week via verschillende media op de AOW-plannen van Wouter Bos. De bond gaf te kennen best met Bos te willen praten. De demografische ontwikkelingen en het toenemende aantal 50-plussers noodzaken een grondige discussie over de vergrijzing in relatie tot onder andere de zorg, inkomen, huisvesting en mobiliteit. Het aantal 50-plussers neemt toe en daarmee het maatschappelijk kapitaal.

De uitdaging is om dit maatschappelijk kapitaal meer onder de aandacht te brengen en daarmee 'het spook van de vergrijzing' te keren. ANBO zal daarom, in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen, met alle politieke partijen rond de tafel gaan zitten.
Provincie:
Tag(s):