woensdag, 20. september 2006 - 7:16

Anti-armoede conferentie in Delft

Delft

Woensdag organiseert de gemeente Delft, op initiatief van de gemeenteraad een anti-armoede conferentie in het conferentiecentrum van de TU Delft. Doel van deze conferentie is om samen met professionals en geïnteresseerde Delftenaren te praten over mogelijke oplossingen voor armoede in de stad.

Tijdens de conferentie worden er drie thema workshops gehouden: Schulden en armoede, Werkende armen en Kinderen en armoede. Doel van deze workshops is om input te krijgen voor nieuw te ontwikkelen beleid en instrumenten om armoede te bestrijden. Ook presenteert de gemeente Delft tijdens de conferentie het eerste gedeelte van het onderzoek ‘Monitor lage inkomens Delft’.

De resultaten van dat onderzoek, het vervolg onderzoek en de uitkomsten van de workshops zijn aanknopingpunten om oplossingen te zoeken voor armoede in de stad.
Provincie:
Tag(s):